Halloy dienst Implementatie en procesverbetering

Implementatie en procesverbetering

Uw ERP implementeren of proces optimaliseren? Geen probleem! Vanuit onze jarenlange praktijkervaring hebben wij de perfecte oplossing voor uw bedrijf. Halloy maakt gebruik van een bewezen methodiek bestaande uit de volgende vier stappen.

Stap 1: Oriëntatie

Kennismaking tussen Halloy en uw bedrijf

Kennismaken

Tijdens de eerste stap van het implementatie-/verbeterproces maakt Halloy kennis met u en uw bedrijf. Hiervoor maken we een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens deze afspraak introduceren wij ons en maken wij u bekend met onze werkwijzen en methodieken.

Inventariseren

Tijdens deze kennismaking inventariseren wij per processtap waar de uitdaging, kansen en behoeften liggen. Dit dient als input voor de verdere aanpak van het project.

Demonstreren

Als afsluiting van de oriëntatiefase verzorgt Halloy een demonstratie. Hier worden eventuele producten, onderzoeksvragen, plan van aanpak en een globale inschatting van kosten/tijd gepresenteerd. Aan het einde heeft u een goed beeld van Halloy en de mogelijkheden die we u kunnen bieden. Als beide partijen positief zijn, gaan we de volgende fase in.

Stap 2: Vooronderzoek

Zo doen wij het

Huidige situatie

Fase 2 is de vooronderzoeksfase. Dit is een zeer cruciale fase van de implementatie of procesverbetering. Zonder een gedegen vooronderzoek krijgen we nooit de perfecte oplossing. Tijdens het vooronderzoek brengen wij eerst de huidige situatie in kaart. Dit doen wij door diverse personen binnen uw organisatie te interviewen. Ook analyseren we de huidige informatiesystemen.

Probleemstelling en doelstellingen

Zodra de interviews zijn afgerond, wordt in het vooronderzoek een gedetailleerde uitwerking gemaakt van de huidige en gewenste situatie. Door middel van een heldere probleemstelling met daaraan gekoppelde doelstellingen wordt dit vooronderzoek vormgegeven.

Gewenste situatie

Het uiteindelijke vooronderzoek document vormt de rode draad voor het eventuele implementatieproces. Hierin staat helder beschreven hoe de realisatie van de implementatie zal zijn, waarbij de gewenste situatie compleet is uitgewerkt. Zaken die niet mogelijk zijn, worden ook hier aangegeven. Dit kan namelijk beter aan de voorkant worden geconstateerd dan tijdens een implementatie/optimalisatie.

Afronding verkoopproces

Bij het opleveren van het vooronderzoek wordt de verkooporder gecontroleerd en eventueel aangepast. u weet dan exact wat u geleverd krijgt en wordt de verkoop afgerond. Hierna wordt de implementatiefase opgestart.

Stap 3: Implementatie

Van plan naar succes!

Projectplan/planning

Het plan is bekend en de kosten zijn in kaart gebracht. Wij zijn klaar om de implementatie te starten. Hierbij mag een gedegen projectplan inclusief planning niet ontbreken.

Kick-off

De implementatie wordt afgetrapt met een kick-off, waarbij alle betrokkenen van Halloy en uw organisatie aanwezig zijn. Tijdens de kick-off licht Halloy de scope van het project toe aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek. Ook leveren we een gedetailleerde planning aan waarin duidelijk staat aangegeven welke onderwerpen, consultants en dagen gepland staan voor het project.

Projectbegeleiding

Voor elk project wordt er vanuit Halloy een projectmanager toegewezen. De projectmanager is verantwoordelijk voor het soepele verloop en de bewaking van het project. Ook is de projectmanager het aanspreekpunt voor al uw vragen/opmerkingen die de consultant niet kan oppakken; denk hierbij aan planning en budget.

Opleiden gebruikers

De opleiding van de gebruikers is een belangrijk punt, want zij zijn uiteindelijk diegenen die het moeten uitvoeren. Als zij niet over de juiste kennis en tools beschikken, kan de implementatie niet met succes worden afgerond. Wij raden daarom aan om de gebruikers naast hun dagelijkse werkzaamheden genoeg tijd te geven voor een opleiding en om het product te testen.

Livegang

Wanneer alle onderdelen zijn geïmplementeerd en alle gebruikers over de juiste kennis en tools beschikken, werken we naar een livegang toe. Dit is het moment waarop de oplossing/software in gebruik wordt genomen. Aan de hand van een samen op te stellen go-live draaiboek zorgen wij ervoor dat dit soepel verloopt.

Stap 4: Support

Wij blijven u ondersteunen. Ook na live-gang

Support

Nadat wij bij u de oplevering van de implementatie hebben gedaan, vindt er een eindevaluatie plaats met de verantwoordelijke projectmanager. Er wordt gekeken of alles naar wens is opgeleverd en of er eventuele restpunten zijn die verder opgepakt moeten worden.

Na het afronden van de implementatie blijven we voor u beschikbaar. Wij geven support bij eventuele verdere vragen of problemen. Ook is verdere optimalisatie van uw bedrijf en processen goed mogelijk, hierbij kunnen wij u altijd ondersteunen.

Optimalisatie

Halloy heeft bij veel vaste klanten periodieke consultancydagen ingepland (bijvoorbeeld maandelijks). Tijdens deze dagen pakken we verdere optimalisatie, problemen en trainingen op. Na de implementatie blijven wij dus voor u beschikbaar om uw bedrijf verder te optimaliseren. Wij blijven ook met u in contact om nieuwste ontwikkelingen en software te presenteren. Zo kan uw bedrijf altijd gebruik maken van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van automatisering.