Halloy Software Shop Floor Control

Microsoft D365 Business Central Shop Floor Control

Een complete Shop Floor functionaliteit direct in de browser. Complete digitale registratie van productiehandelingen van zowel een werknemer als (onbemande) machine inclusief toegewezen personeel en kwaliteitsregistratie.

Zo werkt het

Vanuit de de vrijgegeven productieorder wordt inzichtelijk welke bewerkingsstappen moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen automatisch worden uitgevoerd door een laser of (robot) kantbank, maar vaak zitten hier ook menselijke handelingen tussen. Denk bijvoorbeeld aan boren, tappen en lassen. In Microsoft D365 Business Central Shop Floor Control worden deze bewerkingsstappen op volgorde weergegeven die gestart kunnen worden. De medewerker kan eenvoudig één of meerdere taken selecteren waarbij de vorige taak automatisch stopt bij het selecteren van de nieuwe taak. Daarnaast is het mogelijk om een machine manloos te laten draaien. Dit kan eventueel in combinaties met meerdere productieorderregels tegelijkertijd. Shop Floor Control kan op een PC of tablet worden gebruikt.

Flexibel instelbare takenlijst

In Shop Floor worden de uit te voeren productiebewerkingen in volgorde van de planning weergegeven. Per medewerker kan worden ingesteld welke taken hij/zij mag uitvoeren. Ook kan worden ingesteld wanneer een medewerker enkel toegewezen taken mag uitvoeren, zodat de productieleiding de operators kan aansturen vanuit Microsoft Business Central.

  • Grip op starten taken 
  • Taken toewijzen aan werknemers
  • Uitvoerende taak per werknemer instelbaar

Functionaliteiten

 
  • Enkelvoudige of gecombineerde taken uitvoeren
  • Eén, meerdere of geen (onbemand) werknemers
  • Artikelverbruik en kwaliteitsregistraties
  • Personeel toewijzen

Waarom Microsoft D365 Business Central Shop Floor Control?

  • Eenvoudige verbruik- en urenregistratie
  • Realtime statusinzicht
  • Compleet in functionaliteiten