Productie

Productieorders worden aangemaakt vanuit een verkooporder of vanuit een voorraadbehoefte. Op basis van de planningsmethode wordt de productieorder automatisch gesimuleerd. Hierdoor is altijd inzichtelijk welke productieactiviteiten op welk moment moeten worden uitgevoerd.

Aanmaken van productieorders

Het aanmaken van productieorders kan op verschillende manieren worden gedaan. De behoefte van maakartikelen kan namelijk in het planningswerkblad inzichtelijk worden gemaakt. Vanuit daar kunnen de productieorders worden aangemaakt. Een andere mogelijkheid is om vanuit de verkooporder een productieorder aan te maken, waarbij deze aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor is in de verkooporder real-time inzichtelijk wat de status van de gekoppelde productieorder is.

  • Aanmaken vanuit planningswerkblad of verkooporder
  • Status van productieorder inzichtelijk in verkooporder

Verschillende statussen

Productieorders zijn onder te verdelen in gesimuleerde, geplande, vast geplande, vrijgegeven en voltooide productieorders. Op basis van deze statussen is inzichtelijk in welk stadium de productieorder zich bevindt. Een gesimuleerde productieorder is bestemd als simulatie en kan vanuit een verkoopofferte worden aangemaakt. Een geplande productieorder is daarin tegen een werkelijk te produceren order, maar moet nog door werkvoorbereding/planning worden verwerkt tot een vast geplande productieorder. Een vrijgegeven productieorder wordt beschikbaar gemaakt in Shopfloor, waarna de verbruikte materialen en tijd kan worden geregistreerd. Nadien resulteert dit in een voltooide productieorder.

  • Duidelijk statusinzicht
  • Gesimuleerde en werkelijke orders
  • Grip op Shop Floor zichtbaarheid