Productieplanning

Volledig automatische planningssimulatie bij het aanmaken van productieorders.

Automatische planning

Wanneer een productieorder is aangemaakt, wordt automatisch een planningssimulatie uitgevoerd. Er kan per productieorder worden bepaald of er voorwaarts of achterwaarts moet worden gepland. Achterwaarts is een goede methode om vanaf leverdatum terug te kunnen berekenen wanneer welke activiteit moet worden gestart en moet zijn uitgevoerd. Voorwaarts wordt daarentegen toegepast om te bepalen wanneer een productieorder gereed is vanaf een bepaalde startdatum.

  • Automatische planningssimulatie
  • Voorwaarts of achterwaarts plannen
  • Real-time grip op de vandaag uit te voeren taken

Planningsvoorstel met MPS en MRP berekening

Het planningsvoorstel heeft krachtige functionaliteiten. Er worden voorstellen gedaan, welke vervolgens aangepast en doorgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer een leverdatum van een verkooporder naar achteren is verplaatst en de gekoppelde productieorder later kan starten. De planner heeft de keuze om deze adviezen over te nemen, aan te passen of te negeren.

  • MPS in combinatie met MRP berekening
  • Planningswerkblad met geplande voorstellen
  • Keuzemogelijkheid voor wijzigingen, accepteren of negeren