Voorraad

De fysieke voorraad in het magazijn en beschikbare toekomstige voorraad is inzichtelijk. Meerdere waarderingsinstellingen zijn instelbaar, afhankelijk van de gewenste voorraad beheermethode. Daarnaast zijn er per artikel verschillende keuzes in bestelbeleid. Ook is een complete tracering van artikelen door middel van partij- of serienummerregistratie en kan de inventarisatie van voorraad eenvoudig worden gedaan.

 

Bestelbeleid en voorraadwaardering

Per artikel wordt ingesteld met welk bestelbeleid de artikelvoorraad wordt aangevuld. Zo kan een vast bestelaantal of een maximaal aantal worden gekozen. Daarnaast is het ook mogelijk om ordergericht aan te vullen, waarbij eventuele beschikbare voorraad wordt genegeerd. Tenslotte kan worden gekozen voor lot-voor-lot, waarin een bepaalde periode van behoeftes wordt samengevoegd tot één behoefte. Dit kan per artikel in combinatie met de opslaglocatie worden ingesteld.

De voorraadwaardering kan per artikel op diverse manieren worden beheerd. Zo kan apart van elkaar worden gekozen om voorraden volgens een standaard, first-in-first-out (FIFO), last-in-first-out (LIFO) of een gemiddelde methode te waarderen.

  • Per artikel bestelaantallen instellen
  • Ordergericht aanvullen
  • Per artikel gewenste voorraadwaarderingsmethode instellen

Artikel tracering en inventarisatie

Wanneer tracering van artikelen is vereist, kan dit per artikel flexibel worden ingesteld. Artikelen kunnen door middel van partijregistratie (lot) of via de registratie van serienummers worden getraceerd. Er is zelfs instelbaar op welke stappen in het proces de tracering verplicht is. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om dit bij inkoop en ontvangst niet te registreren, maar enkel wanneer een product wordt gebruikt voor productie of wordt verkocht.

Periodiek kan een inventarisatie van de voorraad worden gedaan. Via het inventarisatiedagboek kan de huidige voorraad van alle of een gewenste selectie van artikelen worden gegenereerd. Deze kan direct worden gecorrigeerd en worden doorgevoerd, waarna de voorraad weer up-to-date is.

  • Partij registratie
  • Serienummer registratie
  • Eenvoudige voorraad inventarisatie