Shop Floor Control

Een complete Shop Floor functionaliteit direct in de browser. Complete digitale registratie van productiehandelingen van zowel een werknemer als (onbemande) machine inclusief toegewezen personeel en kwaliteitsregistratie.

Flexibel instelbare takenlijst

In Shop Floor worden de uit te voeren productiebewerkingen in volgorde van de planning weergegeven. Per medewerker kan worden ingesteld welke taken hij/zij mag uitvoeren. Ook kan worden ingesteld wanneer een medewerker enkel toegewezen taken mag uitvoeren, zodat de productieleiding de operators kan aansturen vanuit Microsoft Business Central.

  • Grip op starten taken 
  • Taken toewijzen aan werknemers
  • Uitvoerende taak per werknemer instelbaar

Veel functionaliteiten

In de Shop Floor module worden geplande taken aangeboden die enkelvoudig of gecombineerd worden gestart. Taken kunnen worden uitgevoerd door één of meerdere werknemers en zelfs onbemand. Wanneer een machine na werkdienst doordraait, kan deze de volgende dag met de gewenste tijd worden gestopt. Naast het starten, stoppen en aantallen gereed melden, kan ook artikelverbruik worden geboekt. Tenslotte kunnen kwaliteitsregistraties binnen Shop Floor worden afgehandeld. Dit kan op een PC of tablet worden uitgevoerd.

  • Enkelvoudige of gecombineerde taken uitvoeren
  • Eén, meerdere of geen (onbemand) werknemers
  • Artikelverbruik en kwaliteitsregistraties